O PROJEKCIE

Spin of, spin out - kobiety w biznesie to projekt szkoleniowo - doradczy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu zwiększenie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez  przemysł wiedzy i badań naukowych poprzez podniesienie wiedzy uczestniczek projektu nt. tworzenia i  funkcjonowania działalności gospodarczej typu spin off lub spin out przy pomocy kompleksowych szkoleń i doradztwa.

Będzie on realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.
Projekt zakłada objęcie Beneficjentek dwoma rodzajami wsparcia:

  1. Szkolenie z zakresu tworzenia firm typu spin off lub spin out.
  2. Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia firmy typu spin off lub spin out.

Ze szkoleń skorzysta co najmniej 100 kobiet w okresie od lutego do maja 2010 r.

Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl   comexe@comexe.pl